Finally I started writing again. I continued what I left off a few months ago and I plan on sending it to a publishing company once I finish it. Hopefully this year I get it done because I believe I've conceptualize a good story and it made me all giddy inside the night I came up with it. Oh God, I hope this is it!

Synopsis:
                    Isang malaking industriya ang Airlines at Aviation kaya ganun na lang ang pressure na natanggap ni Annalisa Cervantes nang ipa-mana sa kanya ng kanyang lolo ang Stefano Airlines. Sa tatlong taon niyang pagkakaupo bilang presidente ay ngayon pa lang siya nakaranas ng malaking dagok sa kumpanya, she's loosing good investors and she might loose the company as well. The thought haunted her. Nadagdagan pa ang problema niya nang dumating si Mateo Xavier Leon, ang mayari ng Leonaire, an airline company that catered to the elites,  who offered to buy her company na ikinagulat niya dahil kailan man di niya binalak na ipagbili ang kumpanyang ipinundar ng kanyang lolo. When he figured that Analise wouldn't sell the company he gave a proposal she could not turn down. Tama nga kaya ang naging desisyon ni Analise na pagkatiwalaan ang binata? Paano kung ang puso na niya ang ipagkakatiwala niya dito? Will it be the biggest mistake of her life or her greatest adventure yet?

Waaaah I just wrote an impromptu synopsis for my book! Hmmm is it catchy? Do you think people would read it once they read the synopsis? I'm crossing all my fingers for this book.

xoxo Joy
 

Leave a Reply.